Informatie voor de Tandartsen:
De Reglementen en Richtlijnen Waarnemingskring Haarlemmermeer maken een integraal deel uit van dit dienstrooster.
Een compleet overzicht in PDF kunt u hier downloaden en printen: www.tandartsendiensthaarlemmermeer.nl/dienst.pdf
Een compleet overzicht in excel kunt u hier downloaden en printen: www.tandartsendiensthaarlemmermeer.nl/dienst.xls
Centraal e-mail adres van Tandartsen Haarlemmermeer:  Tandartsen-Haarlemmermeer@googlegroups.com
Website voor interne communicatie van Tandartsen Haarlemmermeer: http://groups.google.nl/group/Tandartsen-Haarlemmermeer
Deelnemende tandartsen aan de Tandartsenkring Haarlemmermeer: http://www.tandartsendiensthaarlemmermeer.nl/leden/
Deelnemende praktijken aan de Tandartsenkring Haarlemmermeer: http://www.tandartsendiensthaarlemmermeer.nl/Tandartspraktijken_in_Haarlemmermeer.htm
Wijzigingen per e-mail melden aan: tandarts@partovi.nl
Algemene leden vergadering : Donderdag avond 6 december 2018
De jaarlijkse lezing: Donderdag avond 6 december 2018 met Nittert Postema
Het jaarlijkse Tennistoernooi: Informatie volgt.